Quá trình phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ phần Phát Triển Nhà Khánh Hòa
(Trước đây là Công Ty TNHH MTV Phát Triển Nhà Khánh Hòa)
Giai đoạn 1: (từ 01/1998 đến 6/2004)
 
Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Khánh Hòa trước đây là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-UB ngày 08/01/1998 của UBND tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất Công ty Xây dựng nhà ở và Công trình công cộng với Công ty Quản lý – Kinh doanh Nhà lấy tên là Công ty Quản lý Kinh doanh và Phát triển Nhà. Công ty hoạt động kinh doanh theo những quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước số 39-L/CTN ban hành ngày 20/4/1995 và các quy định khác của pháp luật, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp, sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng Khánh Hòa.
 
Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn này là:
  1. Quản lý, cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.
  2. Bán nhà theo Nghị định 61/CP.
  3. Thi công xây lắp.
  4. Đầu tư và kinh doanh nhà.
Giai đoạn 2: (từ 06/2004 đến 4/2010)

Ngày 16/6/2004, Công ty Quản lý Kinh doanh và Phát triển Nhà đổi tên thành Công ty Kinh doanh và Phát triển Nhà (Quyết định số 146/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa), do tách bộ phận quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước và bộ phận quản lý chung cư của Công ty Quản lý Kinh doanh và Phát triển Nhà để thành lập Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư (Quyết định số 86/2003/QĐ-UB ngày 16/12/2003 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty giai đoạn này là: Thi công xây lắp và Kinh doanh nhà.

Giai đoạn 3: (từ 4/2010 đến 30/6/2011)

Công ty Kinh doanh và Phát triển Nhà được chuyển giao nguyên trạng từ UBND tỉnh Khánh Hòa về làm Công ty con của Tổng Công ty Sông Hồng (Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 02/4/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 604/QĐ-HĐQT ngày 06/4/2010 của Tổng Công ty Sông Hồng).

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH MTV và tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Tổng công ty cổ phần Sông Hồng ban hành quyết định số 47/QĐ-HĐQT-TCT ngày 01/7/2010 chuyển Công ty Kinh doanh và Phát triển Nhà thành Công ty TNHH MTV Sông Hồng-Nha Trang. Giấy phép kinh doanh số: 4200238430 do phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 06/8/2010.

Giai đoạn 4: (Từ 01/7/2011 - 30/06/2016)

Ngày 01/7/2011, Công ty Kinh doanh và Phát triển Nhà chính thức là Công ty con của Tập đoàn Sông Đà (nay là Tổng Công ty Sông Đà)

(Văn bản chỉ đạo số 1383/TTg – ĐMDN ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty được chuyển giao về làm doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Sông Đà. Sau đó được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Khánh Hòa).

Giai đoạn 4: (Từ 01/7/2016 đến nay)
 

Ngày 01/7/2016 Công ty TNHH MTV Phát Triển Nhà Khánh Hòa đã cổ phần hóa thành công và chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Khánh Hòa.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây