Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

 •   03/04/2024 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

 •   01/04/2024 04:13:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát

 •   27/04/2023 11:58:00 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà thông báo về việc thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát như sau:

Thay đổi nhân sự

 •   26/04/2023 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Khánh Hòa thông báo:

Thay đổi nhân sự Công ty

 •   25/04/2023 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0

Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Khánh Hòa công bố thông tin về thay đổi nhân sự Công ty:

Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm2023

 •   25/04/2023 03:49:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Khánh Hòa công bố:

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

 •   03/04/2023 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Khánh Hòa xin thông báo:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

 •   07/03/2023 04:42:00 PM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Sơ đồ tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức và bộ máy hiện nay của Công ty:    

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây